Werkwijze

Elke restauratie vraagt een eigen aanpak. Daarom maak ik eerst een afspraak om samen met u het te restaureren meubel of object te bekijken. We bespreken dan uw wensen en de mogelijkheden. Soms zijn keuzes te maken over de mate waarin restauratie plaats vindt.
Dit is een vrijblijvend bezoek.
Hierna kan ik u een offerte toesturen.
Wanneer u de offerte accepteert, wordt afgesproken binnen welke periode de restauratiewerkzaamheden uitgevoerd kunnen gaan worden.
Zodra de restauratie voltooid is neem ik contact met u op. Bij levering ontvangt u de factuur.

Wanneer u zich afvraagt of ik iets voor u zou kunnen betekenen kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.